Czym jest Rodo?

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

IMAC. Sp. z o.o. z siedzibą w przy ulicy Focha 8/5 42-217 Częstochowa , jest administratorem Państwa danych osobowych działających w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Można się z nami skontaktować pod adresem mailowym : info@imac.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu : 34/3605508.

Dane osobowe naszych klientów jak i kontrahentów przetwarzamy , ponieważ jest to niezbędne dla celu realizacji umów oraz przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Do czego wykorzystywane są dane osobowe?

 • Do wystawiania faktur, rachunków oraz dokumentacji finansowo rozliczeniowej związanej z prowadzoną działalnością
 • Do przygotowania umów oraz wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami
 • W celach archiwalnych
 • W celach marketingowych , reklamowych

Odbiorcami danych osobowych, które IMAC. Sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • dostawcy usług informatycznych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • firmy windykacyjne,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej w ramach postępowań administracyjnych.

Jakie czynności możesz podjąć w sprawie swoich danych?

 • Uzyskać informację o przetwarzanych przez Nas danych
 • Wprowadzić zmiany do obecnie przetwarzanych danych
 • Zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania swoich danych
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Czy wyrażenie zgody jest obowiązkowe ?

Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe lecz brak jej wyrażenia skutkuje brakiem dostarczenia przedmiotów, których ta zgoda dotyczy.

Czy dane są przetwarzane między innymi przez profilowanie ?

Nie , nie prowadzimy profilowania. Państwa dane nie są  wykorzystywane do automatycznego przetwarzania.